Innovative und effektive Zerstäubersysteme

Home

ulje / plin

tehnologija za_mjerenja

sapnice / pulverizatori

spray_drying_(HR)

Search

>>unatrag<<

 

Dragi internetski posjetioće

 

 

Hvala vam mnogo što posjeđujete HANS G. WERNER Industrieetchnik GmbH. Ime HANS G. WERNER je poznato u Njemačkoj i Europi još od 1954, kao sposoban i jak partner u djelatnosti zagrijavanje i industrijske tehnologije.
Engleksa verzija naše baze podataka za naše proizvode je u procesu izrade i bitiće online ranij ovog ljeta. Za sada smo vam omogučili kratak pregled o našem katalogu. Ako trebate daljinje informacije o našim proizvodima ili pomoč pri pronalaženju proizvoda, molimo vas da ne oklijevate kontaktirati našeg menadžera za izvoz (gđa. Mirijana Kukic).

Kliknite ovdje za e-mail menedžeru za izvoz HANS G. WERNER Industrietechnik GmbH

E-Mail:M.Musa@werco.de

1. Nadzornit i mjerni instrumenti:

- BACHARACH pribor za testiranje izgaranja plinskog plamenika,
- BACHARACH pribor za testiranje izgaranja uljenog plamenika,
- werco tester dima,
- manometer za diferencijaciju pritiska, analizator za
  diferencijaciju pritiska,
- digitannil termometar,
- WERNER ZDM nagnuti manometer,
- kompjuter za analizu izgaranja, analizator ispuha,
- testo oprema za mjerenje.

2. Dodaci uljenom plameniku:

- uljne sapnice (Danfoss, Delavan, Fludics, Steinen)
- držać za sapnice, Dropsto, pribor za sklasištenje sapnica
- pumpa za uvođenje ulja, pumptest standarni set za testiranje
- pumpe za uljeni plamenik (Suntec, Danfoss, Eckerle)
- tester zu uljeni plamenik, uređaji za potpaljivanje ulja
  (Satronic, Landys & Stefa, Danfoss)
- boćni motor za uljeni plamenik, univerzalni motorni za uljeni plamenik
- univerzalni pogonski transformatori
- metar  za ulje (Kent, Braun, Aquametro,  VZO)
- magneto ventil, alarmni uređaj za curenje
- kontrola toka, metar za uljno gorivo, sklopovi gumenih cijevi
- grijać rezervoara za uljno gorivo, "stripe" grijać, regulator temperature

3.Pumpe na motorno ulje i dodaci:

- pumpe na motorno ulje, nekoloko modela
- zaštitne sklopke za motor, mjerać za vakuum i pritisak
- ventili za zaustavljanje pritiska, ventili za regulaciju pritiska, ventili za
  prekoraćenja kapaciteta
- ventili za nadzor, nožni ventili
- oprema za kontrolu levela

4. Dodaci za centralno i plinsko grijanje

- univerzalni senzor za mjerenje temperature (thermocouple)
- kontrolne kutije za potpaljivanje plina (Landys & Stefa, Satronic)
- kuglasti ventili, manometri, sigurnosi ventili, ventili za
  reduciranje pritiska
- univerzalni sigurnosi i kontrolni kombinirani ventili (Honeywell)
- alarmi za plin i dim, mjerni instrument za plin
- ventil za motorne zone, manometer za pritisak

5. Dodaci za čišćenje

- usisivać za kotao
- deterđent za ćišćenje, kessy prašak, fettfrei, pulverizator s visokim
  pritiskom
- instrumenti za ćišćenje kotla i dimnjaka, ćetke, ćetke sa spiralnom i
  com, nekoloko vrsta
- brisać, ćetkasti adapter za bušilicu

Naša adresa i lokacija:

 

HANS G. WERNER Industrietechnik GmbH
Frau Mirijana Musa
Steigäckerstrasse 9
D-72768 Reutlingen
Phone: ++49-7121-9017-35
Fax: ++49-7121-9017-55
E-Mail: M.Musa@werco.de