Innovative und effektive Zerstäubersysteme

Home

ulje / plin

tehnologija za_mjerenja

sapnice / pulverizatori

spray_drying_(HR)

Search

>>unatrag<<

 

Sapnice i sistemi za raspršivanje u više industrijskih aplikacija

 

 

Za kemijsku, farmaceutsku, prehrabenu i neprehrambenu indsurije nudimo širok spektar sapnica, pulverizatora i sistema za raspršivanje za razlićite aplikacije. Nismo u mogućnosti prezentirati sve vrste sapnica koje nudimo (više od 20.000 tipova, velićina itd.). Prezentirali smo nekoloko tipova i velićina sapnica u našem online katalogu. Poglavalja su sortirana prema tipu sapnica. Moliom vas da nas ispričate zbog toga što su pdf datpteke na njemačkom. Ali moći ćete ih razumjeti, jer sadržavaju pretežno tablice i slike. Radimo na engleskoj verziji, ali za to je potrebno vremena. Ako ste zainteresirani za informacije o našim sapnicama molimo vas da ne oklijevate kontaktirati nas i poslati e-Mail sa vašim zahtjevom našem menadžeru za izvoz gđi. Mirijana Kukić.
Molimo vas kliknite se na internet adresu:

E-Mail menadžeru za izvoz HANS G. WERNER Industrietechnik GmbH

Poglavlja i sadržaj PDF-File
 • Lista sadržaja
 • Poglavlje 1 - Generalne informacije, tipovi raspršivanja, kutevi itd. 
 • Poglavlje 2 - sapnice (plosnato raspršivanje)
 • Poglavlje 3 - sapnice (puni stožac)
 • Poglavlje 4 - sapnice (šuplji stožac)
 • Poglavlje 5 - sapnice (protok bez zraka, protok sa zrakom)
 • Poglavlje 6 - mikseri, ubrizgava i ventili, igličasti ventile
 • Poglavlje 7 - savjeti o mlaznicama
 • Poglavlje 8 - spojničke (clip) sapnice, dodaci
 • Poglavlje 9 - Clean in place sistemi i CIP sapnice
 • Poglavlje 10 - Filteri i sistemi za filtiranje
 • Poglavlje 11 - sapnice potpomognute zrakom
 • Poglavlje 12 - adapteri za sapnice, sistemi sapnice potpomognutih zrakom, sušenje raspršivanjem
 • Poglavlje 13 - sapnice za papirnu industriju, želižnu industriju

Naša adresa i lokacija:

HANS G. WERNER Industrietechnik GmbH
Frau Mirijana Musa
Steigäckerstrasse 9
D-72768 Reutlingen
Phone: ++49-7121-9017-35
Fax: ++49-7121-9017-55
E-Mail: M.Musa@werco.de